Wetgeving toegangscontrole

TOEGANGSCONTROLE EN DE WET PERSOONSGEGEVENS

Regels in België
Voor eigen gebruik is geen wetgeving van toepassing. woning, winkel zonder personeel enz

Als de kaart en/of tag gekoppeld is aan een specifiek persoon, dan moeten de personeelsleden hierover worden geïnformeerd (artikel 10 van de WVP). In de praktijk gebeurt dit meestal in het arbeidsreglement. In principe moet een verwerking van persoonsgegevens ook worden aangegeven bij de Privacy commissie, maar in dat geval zou er ook een beroep kunnen worden gedaan op de vrijstelling van aangifte voor personeelsadministratie (zie artikel 52 van het Koninklijk besluit van 2001 ter uitvoering van de WVP).

Zowel de WVP als het uitvoeringsbesluit bij deze wet zijn te vinden via onderstaande links:

CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

CONS_kb_uitvoering_privacywet_13_02_2001.pdf

Voor meer informatie in België adviseren wij u contact op te nemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be